گروسی به فارس خبر داد
طرح دوفوریتی فراکسیون تولید مجلس برای رفع موانع تولید ملی

خبرگزاری فارس: رئیس فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی مجلس گفت که این فراکسیون مقدمات طرح ‌دوفوریتی حمایت از تولید ملی و رفع موانع در این مسیر را فراهم می‌کند.

خبرگزاری فارس: طرح دوفوریتی فراکسیون تولید مجلس برای رفع موانع تولید ملی

حسین گروسی رئیس فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی مجلس در جلسه این هفته خود ضمن بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید ملی، مقدمات طرح دوفوریتی را در همین ارتباط فراهم خواهند کرد.

وی افزود: امیدواریم کهمجلس و دولت در جهت ارتقاع سطح تولید در کشور گام برداشته و هر سه قوه در جهت تحقق شعار امسال یعنی حمایت از تولید ملی نقش خود را ایفا کنند.

نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان توسط قوه مجریه، رفع خلأهای قانونی توسط قوه مقننه و برخورد با مجرمان و بر هم زنندگان نظم اقتصادی کشور و کسانی که موجب اختلال در نظام مالی کشور می‌شوند، در تحقق شعار امسال باید صورت پذیرد.