محققان ایرانی موفق به ساخت نانوکامپوزیت‌ جاذب رنگ از خاک اره شدند

» سرویس: علمی و فناوری - پژوهشی

پژوهشگران دانشگاه آزاد یزد با استفاده از مواد ارزان و زائد چوب، موفق به تهیه نانوکامپوزیت‌های جاذب رنگ شدند که می‌تواند در صنایع مختلف بویژه تصفیه پساب صنایع نساجی و رنگ کاربرد داشته باشد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، سالانه مقادیر بسیاری از مواد رنگی، تولید و مورد مصرف صنایع گوناگون قرار می‌گیرد. در کنار این تولیدات و مصارف گوناگونِ مواد رنگی، تلفاتی نیز وجود دارد که اکثراً به صورت محلول و پساب هستند. تصفیه این پساب‌ها از نظر زیست‌محیطی حائز اهمیت بوده و بر همین اساس اقدامات پژوهشی متنوعی برای جذب و حذف این رنگ‌ها صورت گرفته است.

در سال‌های اخیر این پژوهش‌ها به سمت تولید جاذب‌های ارزان قیمت و طبیعی نظیر سبوس و پوست انواع محصولات کشاورزی، چوب، سنگریزه و... سوق داده شده است.

دکتر سعیده هاشمیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد یزد و استاد راهنمای طرح تحقیقاتی انجام شده در این رابطه گفت: این تحقیقات با هدف تهیه نانوجاذب‌های ارزان قیمت و کاربردی انجام شدند و از خاک اره بعنوان جاذب ارزان قیمت استفاده شد.

به گفته وی در این طرح در این راستا از اکسید فلزات مس و آهن، نانوفریت اسپینل مس تهیه و به روش شیمیایی هم‌رسوبی با خاک اره، نانوکامپوزیت CuFe2O4/sawdust تهیه شد.

وی افزود: در ادامه نیز کارایی استفاده از خاک اره، نانوفریت مس و نانوکامپوزیت CuFe2O4/sawdust تهیه شده در حذف رنگ اسیدی منوآزو از محلول‌های آبی مقایسه و قابلیت نانوکامپوزیت معین شد.

هاشمیان در رابطه با نتایج به دست آمده از آزمایشات صورت گرفته، تصریح كرد: نتایج مقایسه نشان داد که فریت اسپینل مس روی ساختار و سطح خاک اره قرار گرفته است، همچنین نانوکامپوزیت تهیه شده دارای راندمان حذف رنگ بیشتری نسبت به خاک اره و فریت اسپینل مس است.

وی با اشاره به مخلوط کردن اسپینل فلزی با ذرات آلی خاک اره به روش ساده، از این مورد بعنوان یکی از ویژگی‌های این تحقیقات یاد کرد و گفت: مخلوط‌ سازی این مواد با هم موجب ایجاد بستری مناسب برای تهیه نانوکامپوزیت می‌شود. استفاده از این روش ساده برای مخلوط کردن اسپینل فلزی با ذرات آلی خاک اره، برتری‌هایی شامل «افزایش مساحت سطح به روشی بسیار ساده و ارزان قیمت»، «اثر کاتالیستی فریت مس روی جاذب خاک اره و افزایش راندمان حذف رنگ»، « قابلیت بازیابی و استفاده مجدد جاذب» به این کار بخشیده است.

این تحقیقات که در قالب پایان‌نامه مهدی سلیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی به راهنمایی دکتر هاشمیان صورت گرفته است، در حال پیگیری در زمینه حذف رنگ‌ها و ترکیبات سمی دیگر بوسیله نانوکامپوزیت‌های نسبتاً ارزان قیمت است.

نتایج این تحقیقات در مجله «Chemical Engineering Journal» (جلد 88، 15 آپریل سال 2012) منتشر شده است